Kompani e specializuar funeralesh,
me një traditë të gjatë.
Kompani e
specialoizuar funeralesh
me një traditë të gjatë.
Our Solutions

MIRËSEVINI

Ne jemi kompani tradicionale nga Zvicra, e eksperiencuar në ofrimin e të gjitha shërbimeve të funeraleve për të gjitha religjionet, poashtu edhe ato sekulare, duke ju shërbyer me respekt dhe bashkëndjesi maksimale.

Jemi këtu
të ua shtrijmë
dorën e ndihmës

Ekip profesional me traditë të gjatë

Transport mirë i organizuar

Shërbime për të gjitha religjionet

Kush
Jemi Ne?

Kompania jonë është aktive prej vitit 2005. Ekipi ynë i specializuar ka eksperiencën si dhe njohurinë e shumë gjuhëve të huaja, duke ju ofruar shërbime ditë e nat.

Ne poashtu jemi te specializuar ne perpilimin e dokumentacionit, i dijme rregullat dhe ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare të lëmisë së funeraleve. Shërbimet tona përfshijnë të gjithë territorin e Zvicrës dhe jemi mirë të aranzhuar me transportimin funeral ndërkombëtarë, pa asnjë vonesë.

Në këtë mënyrë, gjatë momenteve të rënda të familjes, si dorë ndihmëse, ne e marrim tërë barrën administrative dhe ceremoniale përcjellëse, duke i kryer me siguri te plotë dhe në heshtje.