Shërbimet

Shërbime për të gjithë

Ne e çmojmë lartë fuqinë e perspektivave të ndryshme.

Kujdes dhe bashëkndjesi

Bashkë me shërbimet tona, ne ju ofrojmë edhe përkrahjen emocionale.

Shërbime shembullore

Ekip i specializuar që përfundon punën me përpikmëri maksimale

Eksperiencë & Ekspertizë

Suksesi ynë është i lidhur direkt me kualitetin e shërbimeve që ne ofrojmë.

Shërbime të shpejta

Ekipi ynë i ofron shërbimet në kohë imediate.

Gjithmonë të gatshëm

Ne jemi maksimalisht të gatshëm, në çdo kohë të ju gjindemi pranë.

HOW?

Cilat janë hapat e punës?

Ne kemi eksperiencë më shumë se 15 vitë në shërbimet funerale.

1

Hapi administrativ

Pas kontaktimit nga familja, përgaditen dokumentet e nevojshme procedurale, siç janë: pasaporta e të ndjerit, ID, certifikata e lindjes apo e martesës.
2

Hapi ceremonial

Pas pastrimit dhe pergaditjeve ceremoniale, vendoset kufoma ne arkivol dhe jepet përshëndetja e fundit nga familja.
3

Hapi transportues

Pas përfundimit të ceremonive fetare, bëhet transportimi për aeroport, prej ku është fluturimi për vendlindje. Atje edhe bëhet varrimi sipas dëshirës së familjes.
4

Faturimi & Pagesa

Kalkulimi i përshkruar i të gjitha shërbimeve në detaje, janë të dokumentuara në faturë të rregullt, dhe i dërgohet personit autorizues.