Rreth Nesh

Historiku
Ynë
AHIRETI
Kufoma / Funeral / Bestatter

misioni dhe vizioni yne

15+Vite eksperiencë

Kompania jonë është aktive prej vitit 2005. Ekipi ynë i specializuar ka eksperiencën si dhe njohurinë e shumë gjuhëve të huaja, duke ju ofruar shërbime ditë e nat.

Ne poashtu jemi te specializuar ne perpilimin e dokumentacionit, i dijme rregullat dhe ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare të lëmisë së funeraleve. Shërbimet tona përfshijnë të gjithë territorin e Zvicrës dhe jemi mirë të aranzhuar me transportimin funeral ndërkombëtarë, pa asnjë vonesë.

Në këtë mënyrë, gjatë momenteve të rënda të familjes, si dorë ndihmëse, ne e marrim tërë barrën administrative dhe ceremoniale përcjellëse, duke i kryer me siguri te plotë dhe në heshtje.